Lausunto valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Arenen mielestä lakiesityksen tavoitteet ovat kannatettavat. Samalla Arene tunnistaa lainvalmistelun vaikeuden tilanteessa, jolloin kansallisen tietosuojalain säätäminen on vielä kesken. 

Arene esittää, että lakiesityksen jatkovalmistelussa huomioidaan tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnossa esitetyt kriittiset näkökohdat, jotka selkeyttävät lakiesitystä. 

Lisäksi Arene esittää, että lainsäädännössä varaudutaan jo tulevaisuuden oppimisanalytiikan vaatimuksiin. 

Arenen lausunto >>