Arene ehdottaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain lykkäämistä

tki

Lakiesitys on osa ammattipätevyysdirektiivin kansallista voimaanpanemista. Esitettyjen lakimuutosten vaikutukset arvioidaan esityksessä vähäisiksi, mutta vaikutukset voivat olla merkittäviä niille ammattikorkeakouluille, jotka joutuvat varautumaan sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien kelpoisuuskokeiden järjestämiseen. Lakiesityksessä tarkoitettuja kelpoisuuskokeita ei ole olemassa, mikä Arenen mielestä on huomioitava lain voimaantulossa.

Arene esittää vakavasti harkitsemaan lain voimaantulon lykkäämistä vähintään tämän vuoden syksyyn. Tässä lykätyssäkään aikataulussa kelpoisuuskoetta ei saataisi valmiiksi kuin sairaanhoitajille ja valmiutta varmistaa fysioterapeuttien kelpoisuus ei vielä olisi.

Arenen lausunto (pdf) >>