Arene esittää, että osana soteuudistusta ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluista tehdään ammattikorkeakouluille maksuttomia

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että osana soteuudistusta ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluista tehdään ammattikorkeakouluille maksuttomia samaan tapaan kuin yliopistojen ja ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Harjoittelumaksujen poistoa koskeva muutos oli osa viime vaalikaudella valmisteltua, mutta käsittelemättä jäänyttä sote-järjestämislakia. Valitettavasti esitys harjoittelumaksuista luopumiseksi ei sisälly nyt lausunnolla olevaan sote-lakipakettiin.

Lue lisää

Arene lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi >>