Arene esittää, että soteuudistuksessa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta tehdään maksutonta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että soteuudistuksessa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta tehdään maksutonta samaan tapaan kuin yliopistojen ja ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa. Tätä koskeva esitys valmisteltiin viime vaalikaudella käsittelemättä jääneeseen sote-järjestämislakiin. Valitettavasti tämä esitys ei sisälly nyt lausunnolla olevaan sote-lakipakettiin.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi >>