Arene haluaa avoimuutta strategiarahoitukseen

Lausunnossa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisessa Arene esittää strategiaperusteinen rahoitusosuuden kohdentamista korkeakouluille avoimena ja läpinäkyvänä prosessina.

Asiasta on Arenen mielestä tehtävä kirjaus asetukseen ja sen perustelumuistioon. Nykyistä strategiarahoitusta on kritisoitu sen vähäisestä läpinäkyvyydestä ja rahan jakoperusteiden epäselvyydestä. Valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin perustuva osio saa olla enintään kolmasosa koko strategiarahoituksesta. Sen valmistelua varten Arene esittää riippumatonta asiantuntijaryhmää arvioimaan korkeakoulujen esityksiä valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita edistäviin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmiin.

Arene peräänkuuluttaa myös tulevaisuuteen suuntautuvaa tietopohjaa strategiatyön ja -rahoituksen perustaksi. Nykyisin rahoituksen pohjaksi kerättävä tietopohja katsoo ajassa taaksepäin.

Arenen lausunto (pdf) >>