Arene lausui aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Arene kannattaa esitystä, joka mahdollistaa koulutuksen ja työn yhteensovittamisen nykyistä paremmin. Aikuiskoulutustuen uudistuksen vaikutukset työikäisten jatkuvan oppimisen aikaiseen toimeentuloon ovat kokonaisuudessaan vähäiset, vaikka ne yksilön kannalta voivat olla merkitykselliset.

Arenen lausunto aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta >>