Arenen lausunto esityksestä asetusluonnokseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi >>