Arene lausui ammattikorkeakouluja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

1877

Arenen lausunto esityksestä asetusluonnokseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi >>