Arene lausui ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

2111

Arene pitää esitettyjen väliaikaisten lakimuutosten voimassaolon jatkamista lukuvuodelle 2021–2022 perusteltuna ja tarpeellisena.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta >>