Arene lausui ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi

Photo by Jessica Ruscello on Unsplash

Arene pitää esitettyjä tavoitteita kunnianhimoisina, mutta niiden toteuttaminen on haastavaa.

Pelkästään tietovarantojen avaaminen ei lisää vaikuttavuutta, tarvitaan tiedonlukutaitoa, ymmärrystä mitä tietoa tuotetaan ja miten sitä hyödynnetään. Kyse on siis osaamisesta, mikä sisältää myös avattavien tietojen hyödyntämisen. Näiden ehtojen täyttyessä tavoitteet ovat toteutuessaan vaikuttavia.

Arenen lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi >>