Arene lausui EU:n komission tiedonannoista koskien henkilökohtaisia osaamistilejä ja pieniä osaamiskokonaisuuksia

1380
Photo by Milad Fakurian on Unsplash

Arene pitää valtioneuvoston valmistelemia Suomen kantoja henkilökohtaisista osaamistileistä ja pienistä osaamiskokonaisuuksista hyvinä ja kannatettavina.

Pienten osaamiskokonaisuuksien osalta Suomessa on jo toimivat opintopisteisiin perustuva malli korkeakoulujen osalta. Kaupallisilla markkinoilla toimivien yritysten tuottamia koulutuksia ei ole perusteltua ottaa kansallisen sääntelyn piiriin.

Julkista koulutukseen kohdentuvaa rahoitusta ei ole perusteltua kohdentaa henkilökohtaisiin osaamistileihin tai uusien pienten osaamiskokonaisuuksien toteuttamiseen, vaan julkisen rahoituksen tulee kohdentua pääasiassa tutkintokoulutukseen.

Osaamistilien ja pienten osaamiskokonaisuuksien käyttöönottoa on perusteltua edistää vain, jos niiden avulla pystytään lisäämään jatkuvaa oppimista ja siihen uutta kohdistuvaa rahoitusta.

Lue lisää

Arenen lausunto valtioneuvoston selvityksistä koskien EU:n komission tiedonannoista koskien henkilökohtaisia osaamistilejä ja pieniä osaamiskokonaisuuksia >>