Arene lausui eurooppalaisen tutkimusalueen uudistamisesta

1591

Suomen kanta eurooppalaisen tutkimusalueen uudistamiseen tunnistaa aiheen suureet haasteet. Euroopan Unionin tulee olla nykyistä houkuttelevampi paikka tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle. Ilman toimenpiteitä Eurooppa tulee jäämään jälkeen Yhdysvaltain lisäksi myös Kiinasta ja muista kasvavista talousalueista.

Työ- ja elinkeinoelämän osallistumisen kannalta eurooppalaisen tutkimusalueen uudistamiseen sisältyy kuitenkin ongelmia, joista ensimmäinen on hidas päätöksenteko ja rahoituskriteerien painottuminen perustutkimukseen. Toinen ongelma työelämän osallistumiseen liittyen on vahva poliittinen ohjaus, joka näkyy ylhäältä määriteltyinä painopisteinä.

Lue lisää

Arenen lausunto Suomen kannasta eurooppalaiseen tutkimusalueeseen >>