Arene pitää lakiesitystä tutkimustietovarannon perustamisesta hyödyllisenä ja tarpeellisena.

Tutkimusta koskevan tiedon kerääminen yhteiseen tietovarantoon helpottaa tietojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Tutkimustietovaranto myös edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tuotetun tiedon näkyvyyttä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä laiksi tutkimustietovarannosta >>