Arene lausui kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta

1586

Lakiesityksessä on ammattikorkeakoulujen kannalta useita erinomaisia ja tarpeellisia esityksiä. Oleskeluvan saamisen mahdollisuus koko tutkinnon ajaksi on merkittävä parannus nykytilaan. Esityksessä on olennaisen tärkeää, että toimeentuloedellytys tulee täyttää vain ensimmäisen vuoden osalta. Ehdotetut lakimuutokset eivät valitettavasti vielä ratkaise maahantulon keskeisimpiä haasteita, jotka liittyvät lupaprossien monimutkaisuuteen ja hitauteen.

Haasteet tulee ratkaista viipymättä ulkomaalaislailla, jossa määritellään keskeisimmät maahantulon ja maassa oleskelun edellytykset. Opiskelupaikan suomalaisesta korkeakoulusta saaneiden kolmasien maiden kansalaisten maahantulon vauhdittamiseksi Suomen tulee ottaa käyttöön opiskelijoiden D-viisumi viipymättä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta >>