Arene lausui korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmasta

1550

Arene pitää korkeakoulujen saavutettavuuden edistämistä yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana. Saavutettavuussuunnitelmassa on monia hyvä tavoitteita, joita myös ammattikorkeakoulut haluavat olla mukana edistämässä. Saavuttavuussuunnitelmassa tulisi kirkastaa sitä suurta tavoitetta, mitä suunnitelmalla halutaan tavoitella. Nyt esitetyt tavoitteet jäävät osin irrallisiski toimenpiteiksi ilman yhteistä punaista lankaan.

Arene ei pidä tarkoituksenmukaisena saavutettavuuden edistämisen kirjaamista lainsäädäntöön korkeakoulujen tehtäviksi. Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat jo nyt ammattikorkeakoululain lisäksi mm. tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, työelämää ja digipalveluita koskevat säädökset. Tämä luo pohjan kaikille toimille saavutettavuuden edistämiseksi. Laadukkaan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen saavutettavuuden edistäminen on myös resurssikysymys, joka suunnitelmassa sekä sen toimeenpanossa tulee huomioida.

Lue lisää

Arenen lausunto luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi >>