Arene lausui koulutuksen järjestämisvelvollisuuden rajoituksista koronaviruksen aikana

Arene kannattaa OKM:n esittämiä rajoituksia varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuteen koronatilanteen vuoksi.

Esitetyn valtioneuvoston asetuksen mukaan ammattikorkeakouluilla ei olisi asetuksen voimassa-oloaikana velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot tavoitteellisessa suorittamisajassa. Arene huomauttaa, että tämä asetus on ristiriidassa vuoden 2021 alusta ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tulevan muutoksen kanssa, joka palkitsee suoritetuista tutkinnoista.

Arenen lausunto >>