Arene esittää koulutuspoliittisen selonteon visioon kirjattavaksi, että Suomen julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Arenen lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta >>