Arene lausui lastensuojelulain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

1896

Arene esittää lastensuojelulain kelpoisuuksien tarkentamista ja riittävää panostusta korkeakouluille aloituspaikkoja varten, jotta varmistetaan riittävä lastensuojelun osaajien määrä. Myös alan vetovoimaisuutta tulisi pyrkiä parantamaan työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimin.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi >>