Arene lausui lastensuojelulain muuttamisesta

1684
Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

Arene esittää lastensuojelulain kelpoisuuksien tarkentamista ja riittävää panostusta korkeakouluille aloituspaikkoja varten, jotta varmistetaan riittävä lastensuojelun osaajien määrä. Myös alan vetovoimaisuutta tulisi pyrkiä parantamaan työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimin.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi >>