Arene lausui opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

1538
Photo by Jessica Ruscello on Unsplash

Arene pitää muutosta tarpeellisena, mutta riittämättömänä.

Lakimuutos helpottaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suoritettujen opintojen tunnistamista ja tunnustamista. Ammattikorkeakoulujen kannalta esitetyt tiedot suoritettujen opintojen sisällöstä tai laadusta eivät riitä, jotta suoritustietoja voitaisiin aidosti hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Lue lisää

Arene lausunto luonnoksesta valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta >>