Arene lausui opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

2157

Arene pitää esitettyjä muutoksia opinto- ja tutkintorekistereitä koskevaan lakiin tarpeellisina.

Esitetyt muutokset parantaisivat yksilöiden tietosuojaa, kun henkilön yksilöiminen opetushallinnossa ei edellyttäisi henkilötunnuksen käyttöä kuin välttämättömistä syistä.

Arene pitää erityisen tarpeellisen esitettyä mahdollisuutta antaa oppijanumero ulkomaalaiselle opiskelijalle jo opintoihin hakuvaiheessa, jos se mahdollistaa hakijan kertaalleen esimerkiksi opintopolkuun syöttämien tietojen uudelleenkäytön. Tämä helpottaisi ammattikorkeakoulujen työtä merkittävästi, jos jatkossa hakijoiden tietoja ei tarvitsisi pyytää joka hakukerralla uudelleen.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta >>