Arene lausui opintotukilain muuttamisesta

Arene kannattaa opintotukilain muuttamisesta esitetyllä tavalla.

Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen on tärkeää tilanteessa, jossa covid-19-pandemia vaikeuttaa opintojen etenemistä niin opintojen järjestämiseen kuin opiskelijoiden jaksamiseen liittyvien syiden vuoksi.

Lue lisää

Arenen lausunto opintotukilain muuttamisesta >>