Arene lausui opintotukilain muuttamisesta

1831
Photo by Yoann Siloine on Unsplash

Arene kannattaa ehdotettua opintotukilain muutosta.

Lue lisää

Arenen lausunto opintotukilain muuttamisesta >>