Arene lausui opintotukilain muuttamisesta

Arene katsoo, että esitetty muutos opiskelijoiden tulorajoihin on kaksijakoinen esitys. Työllisyyden näkökulmasta on perusteltua kannustaa opiskelijoita nykyistä enemmän työntekoon opiskeluiden ohessa. Toisaalta työnteon lisääntymisellä on opintojen läpäisyä heikentävä vaikutus.

Arene pitää esitettyjä muutoksia opintolainahyvitykseen perusteltuina ja tarpeellisina.

Arenen lausunto esityksestä koskien opintotukilain muuttamista (pdf) >>