Arene lausui oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

2145

Arene katsoo, että myös jatkossa sosionomien tulee olla keskeinen koulukuraattorien tehtävissä toimiva ryhmä, mutta myös yhteisöpedagogeille tulee olla mahdollisuus toimia kuraattorin tehtävässä, jos he ovat suorittaneet riittävä sosiaalialan opinnot osana tutkintoa tai sen lisäksi.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta >>