Arene lausui perhevapaauudistuksesta

Arene pitää esityksen muutoksia ammattikorkeakoululakiin ja lakiin poliisiammattikorkeakoulusta tarpeellisena ja lainsäädäntöä selkeyttävänä.

Lue lisää

Arenen lausunto perhevapaauudistusta koskevista lakiesityksistä >>