Arene lausui rahapelituottojen käyttöä käsittelevästä selvityksestä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostolla ei ole kantaa siihen, miten nykyisin rahapelituottoja saavien edunsaajien rahoitus tulisi jatkossa järjestää.

Mahdollisten muutosten osalta on kuitenkin keskeistä, että nykyisten edunsaajien sekä tutkimuksen ja tieteen rahoitus varmistetaan muutosten yhteydessä.

Lue lisää

Arene lausui rahapelituottojen käyttöä käsittelevästä selvityksestä >>