Arene lausui rakennerahastoja koskevista asetuksista

Photo by Zoran Borojevic on Unsplash

Arene pitää tärkeänä, että rakennerahastohankkeiden palkkakustannusten raportointia yksinkertaistetaan. Samalla tulee varmistaa, ettei uusi palkkakustannusmalli estä lyhyiden jaksojen tekemistä hankkeissa.

Opetushenkilöstön osalta palkkakustannusten laskennassa jakajan tulee käyttää 1600 tuntia esitetyn 1720 tunnin sijaan. Arene pitää erityisen tärkeänä, että uusien asetuksessa määriteltyjen kustannusmallien lisäksi tukipäätöksistä vastaavat välittävät toimielimet koordinoivat toimintaansa siten, että rahoituskäytäntöjen, -tulkintojen ja -päätökset ovat yhdenmukaisia rahoittajasta riippumatta. Lisäksi Arene korostaa, että ammattikorkeakoulujen äänen kuuluminen maakuntien yhteistyöryhmissä sekä maakuntaohjelmien valmisteluissa tulee varmistaa lainsäädännössä.

Lue lisää

Arenen lausunto valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021–2027-kokonaisuutteen liittyen >>