Arene lausui sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta koskien terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereitä

Photo by Yoann Siloine on Unsplash

Lue lisää

Arenen lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä >>