Arene esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilua koskevaan lakiesitykseen ja työvoimapalveluita koskevaan lakiin

2143

Arene lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta. Arene esittää lausunnossaan myös muutoksia lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry esittää:

  • Ammattikorkeakoulututkinnon, ylempien ammattikorkeakoulututkinnon ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen nykyistä parempaa huomioimista työttömien omaehtoisessa koulutuksessa niiden työllistävän vaikutuksen vuoksi.
  • TE-hallinnon ja työllisyyden kuntakokokeiluun osallistuvan kunnan oikeutta saada työttömän työntekijän omaehtoista koulutusta koskevat tiedot VIRTA-opintotietopalvelusta, joka on korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.
  • Lakiesityksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista vastaamaan työvoimahallinnon nykyistä käytäntöä, jolloin koulutukseen osallistuva työtön työnhakija raportoi opinnoistaan koulutuspalvelun tarjoajan sijaan.
  • Ammattikorkeakoulujen roolin vahvistamista tutkintoon johtamattomien työvoimakoulutusten, yrittäjyyskoulutusten ja kotoutumiskoulutusten järjestäjinä.

Arenen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle >>