Arene lausui Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista

1859

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene katsoo loppuraportissa esitettyjen yleistavoitteiden vievän ennakointijärjestelmää suunnitelmallisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Raportissa esitetyt tavoitteet lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja tuottaa osaamisperusteista ennakointitietoa parantavat ennakointitiedon käytettävyyttä.

Keskeiset kannat:

  • Arene ei pidä tarpeellisena luoda uutta, raskasta keskipitkän aikavälin ennakointimallia. Keskipitkän aikavälin ennakointi voidaan toteuttaa tarvittaessa lyhyen ja pitkän aikavälin synteesinä.
  • Korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien tulee olla aktiivisesti mukana osaamisperusteisen ja alueellisen ennakoinnin kehittämisessä.
  • Ennakointitiedon viestinnän ja vaikuttavuuden edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota tuotetun tiedon muotoiluun ja popularisointiin.
  • Korkeakoulujen Digivisio-työllä on merkittävä yhtymäkohta ennakointijärjestelmän kehittämisen kanssa. Digivisio tulisikin huomioida tiedon yhteensopivuuden ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

Arenen lausunto Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista >>