Arene lausui ulkomaalaislain muuttamisesta

925
Photo by Juliana Kozoski on Unsplash

Arene pitää esitystä tarpeellisena. Toimet kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön maahantulon prosessien nopeuttamiseksi ovat välttämättömiä, jotta muut keinot tuottavat tulosta. Nykyisin opiskelijalla saattaa mennä lukukausi tai koko lukuvuosi etäopinnoissa oleskelulupaprosessien venyessä.

Toimet kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön maahantulon prosessien nopeuttamiseksi ovat välttämättömiä, jotta muut keinot tuottavat tulosta. Nykyisin opiskelijalla saattaa mennä lukukausi tai koko lukuvuosi etäopinnoissa oleskelulupaprosessien venyessä.

Lakiesityksen malli ei nopeuta ja kevennä maahantuloprosessia optimaalisesti. D-viisumi olisi myönnettävä jo ennen oleskeluluvan saamista, jolloin varsinaisen oleskeluluvan hakeminen ja myöntäminen tapahtuisi vasta Suomessa. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Virossa ja Alankomaissa, joten myös Euroopan Unionin sääntely mahdollistaa sen.

Maahanmuuttoviraston ja erityisesti ulkoministeriön konsulipalveluiden hitaus ovat merkittävin ongelma, joka hidastaa opiskelijoiden maahantuloa ja on siten haitaksi Suomen vetovoimalle korkeakoulutuksen kohdemaana.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta >>