Arene pitää esitettyä lakimuutosta kannatettavana.

Esityksen pääasiallinen tavoite on mahdollistaa henkilötunnuksen muuttaminen niissä tilanteissa, joissa henkilötunnus on päätynyt rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tietoon ja epäilyksenä on, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin tarkoituksiin. Arene katsoo, että mahdollisuus henkilötunnuksen muuttamiseen näissä tilanteissa on tarpeen yksilön identiteetin turvaamiseksi.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta >>