Arene lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene kannattaa esitettyä lakimuutosta.

Lakimuutos helpottaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suoritettujen opintojen tunnistamista ja tunnustamista. Uudistuksen myötä vapaassa sivistystyössä suoritettuja opintokokonaisuudet on helpompi tunnistaa osaksi korkeakouluopintoja, kun suoritustiedot opintojen laajuuden ja arvosanojen osalta ovat saatavilla Koski-tietovarannosta.

Lue lisää

Arenen lausunto valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta >>