Arene lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

Photo by Redd on Unsplash

Esitetyt muutokset opinto- ja tutkintorekisterilakiin ovat tarpeellisia.

  • Oppijanumeron käytön laajentaminen on oikeansuuntainen toimenpide, joka selkeyttää oppijan tunnistamista ja tietojen siirtoa yksilön tietosuojan kannalta kestävällä tavalla.
  • Arene pitää erityisen tärkeänä, että oppijanumero voidaan antaa jatkossa jo hakuvaiheessa ulkomaalaiselle hakijalle.
  • Oppijanumeron jatkokehittämisessä on tärkeää välttää päällekkäinen työ muun kansallisen valmistelun kanssa sekä toteuttaa oppijanumerorekisteri mahdollisimman kevyellä mallilla.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta >>