Arene lausui varhaiskasvatuslain muuttamisesta

1911
Photo by Jordan Whitt on Unsplash

Arenen pitää esitystä perusteltuna.

Lakimuutos ei kuitenkaan huomioi riittävästi eri korkeakoulusektoreilta varhaiskasvatukseen valmistuneiden ammattilaisten osaamista sekä lapsen että vanhempien tukemisessa. Varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen tulee ottaa huomioon ja käyttää täysimääräisesti lapsen ja perheen tuen tehtävissä ja varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta >>