Arene lausui Verohallinnon luonnoksesta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosille 2021–2025

1476

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää Verohallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä verovuosina 2021–2025 käsittelevää ohjetta selkeänä ja hyvänä. Lisävähennys edistää elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteiskehittämistä, TKI-kumppanuuksia ja -hankkeita, ja siten edistää tavoitetta kasvattaa TKI-investointien osuutta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Arene pitää erinomaisena, että lisävähennyksen voivat tehdä kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset. Pidämme myös hyvänä, että lisävähennyksen perusteena käytetään tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskua, jolloin varmistetaan yhteistyön toteutuminen lain edellyttämällä tavalla.

Arenen kommentit Verohallinnon luonnoksesta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosille 2021–2025 >>