Arenen kuultavana vuoden 2020 talousarviosta

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen 20 miljoonan euron tasokorotus on myönteinen käänne, joka luo tulevaisuudenuskoa. Korkeakoulutuksen tarjoaminen yhä useammalle ja läpäisyn parantaminen eivät kuitenkaan onnistu ilman pitkäjänteistä lisärahoitusta.

Valiokunta pyysi erityisesti käsittelemään lausunnossa tutkimusrahoitusta. Arene nostaa esiin, että ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on riippuvaista ulkopuolisesta hankerahoituksesta, mikä tekee toiminnasta haavoittuvaa. Suomesta puuttuu pitkäjänteinen osaamiskeskittymien rahoitus, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin hakea menestyksellisesti esimerkiksi EU:n Horisontti-rahoitusta.

Arene on 16.10. eduskunnan sivistysvaliokunnassa kuultavana esityksestä vuoden 2020 talousarvioksi.

Arenen lausunto HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 >>