Arene lausui liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Arene arvioi, että lakiesityksellä liikkumisrajoituksista ja maskipakosta on vain vähäiset vaikutukset ammattikorkeakoulujen toiminnalle.

Pidämme erittäin tärkeänä, että lakiesityksen mukaan opetukseen, opintoihin kuuluvaan harjoitteluun tai korkeakoulujen valintakokeisiin osallistuminen on hyväksyttävä syy liikkumiselle. Työn vuoksi sallittu liikkuminen mahdollistaa myös välttämättömän TKI-toiminnan jatkuvuuden. Maskipakon osalta arvioimme, että se vahvistaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia edellyttää hengityssuojainten käyttöä kampuksilla tapahtuvassa toiminnassa.

Lue lisää

Arenen lausunto HE 39/2021 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta>>