Arenen lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

Arene pitää julkisella rahoituksella tuotettujen tutkimusaineistojen avoimuutta tärkeänä asiana. Tutkimusaineistojen avoimuus edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutuksen kehittämistä. Velvoitteiden lisääminen aineistojen julkaisemiseen liittyen ei kuitenkaan edistä avoimien aineistojen määrää.

Arenen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä >>