Arenen lausui toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Photo by Intricate Explorer on Unsplash
  • Arene pitää oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen eriyttämistä rahoitusmallissa perusteltuna. Oppivelvollisten koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää vankkaa perusrahoitusta. Rahoitusten eriyttäminen mahdollistaa myös ammatillisen koulutuksen jatkuvan oppimisen rahoitusmallin tulosperusteisuuden kasvattamisen tulevaisuudessa.
  • Arene pitää hyvänä esitystä, jonka mukaan ammatillisia perustutkintoja olisi mahdollista laajentaa lukio- tai korkeakouluopinnoissa suoritetuilla opinnoilla. Esitetty 30 osaamispisteen tutkinnon laajuuden ylittäminen on riittävän suuri ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.
  • Arene pitää hyvänä myös uuden esitetyn kaksoistutkinnon luomista, jos sen avulla kyetään kasvattamaan sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrää.
  • Esitetyt muutos palvelee kansallista tavoitetta nostaa yli 50 % nuorista ikäluokista korkeakoulutetuiksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei yksin ole mahdollista korkeakoulujen toimesta, vaan myös toisen asteen koulutuksen tulee tukea tavoitetta.
  • Toisella asteella suoritettavien korkeakoulujen väyläopintojen rahoituksen osalta tulee siirtyä yhtenäiseen malliin. Arene esittää, että väyläopintojen kustannukset siirrettäisiin kokonaisuudessaan toisen asteen oppilaitosten kustannettaviksi.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista >>