Arenen lausunto vapaan sivistystyön kautta hankitun osaami-sen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työ-ryhmän esityksestä >>