Arenen lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Photo by Yoann Siloine on Unsplash
  • Hallituksen esitys on muuttunut merkittävästi ministeriön lausuntovaiheessa olleesta esityksestä. Esitys on edennyt ammattikorkeakoulujen näkökulmasta huonompaan suuntaan.
  • Korkeakoulujen opetustoimintaa ei ole huomioitu lakiesityksen vaikutusarvioinnissa kustannusten tai opettajien työtehtävien muutoksia arvioitaessa.
  • Tekijänoikeuslaissa tulisi selkeämmin huomioida työnantajan normaalin toiminnan mukainen käyttöoikeus työsuhteessa tapahtuvan tekijänoikeudenalaiseen materiaaliin.
  • Lakiehdotuksen 14 a § mukainen korvausvelvollisuus materiaalien käytöstä opetustarkoitukseen kuuluisi jatkossa valtiolle. Asia tulisi kirjata perusteltutekstin lisäksi varsinaiseen pykälään.
  • Elokuvateosten käyttöä korkeakouluopetuksessa käsittelevä lakipykälä on ongelmallinen, sillä se tulee olemaan este erityisesti kansainvälisten uusien ja kokeellisten elokuvien käytölle koulutuksessa.
  • Lakiesityksen tiedonlouhintaa koskevat kirjaukset rajoittavat esitetyssä muodossa organisaatioiden yhdessä tekemän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellyttämällä kaikilta organisaatiolta oikeuden aineistoihin. 
  • Lakiesityksen ei huomioi riittävällä tavalla kirjastotoiminnan digitalisaation aiheuttamia muutoksia sääntelytarpeeseen.
  • Tulevassa tekijänoikeuslain uudistamisen toisessa osassa tulee ottaa huomioon edellä mainitut ongelmat, erityisesti rinnakkaistallennuspykälän säätäminen.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta >>