Lukiouudistuksesta sivistysvaliokunnalle

2029

Arene pitää tärkeänä, että

  • lukiokoulutus antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja korkeatasoisen osaamisen, joka mahdollistaa menestymisen korkeakouluopinnoissa;
  • yhteistyö lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen kesken lisääntyy, mikä vahvistaa opiskelijoiden osaamista
  • ohjausta ja muita toimia tukemaan ylioppilaiden siirtymistä jatko-opintoihin lisätään.

 

 

Arenen lausunto (pdf) >>