Korkeakoulutuksen laajentamiseen tarvitaan vuoteen 2030 ulottuva rahoitusohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämän kirjeen mukaan vuonna 2030 ammattikorkeakouluista tulisi valmistua 34250 AMK- ja YAMK-tutkintoa sekä ammatillista opettajaa. Esitys tarkoittaa 17 prosentin lisäystä AMK-tutkintoihin, 44 prosentin lisäystä YAMK-tutkintoihin ja 4 prosentin vähennystä ammatillisiin opettajiin.

Näin suuri toiminnan laajentaminen edellyttää pitkäjänteistä rahoitusohjelmaa, johon korkeakoulut voivat luottaa. Rahoituksen pitäminen edes vuoden 2018 tasolla edellyttäisi 127 miljoonan korotusta ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ensi vuonna tulevan 20 miljoonan euron tasokorotuksen lisäksi. Tämän lisäksi tarvitaan indeksikorotukset rahoituksen ostovoiman turvaamiseksi.

Arene on 16.10. eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023.

Arenen lausunto VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 >>