Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3546

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen) strategista ja käytännön yhteistyötä lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.

Esitetty lakimuutos mahdollistaa vuoteen 2025 saakka Kevan jäsenyhteisössä säilymisen niille ammattikorkeakouluille, jotka muutoin mahdollisesti siirtyisivät yksityisen eläkevakuuttamisen piiriin suunnitteluissa konserni- ja omistusrakenteissa.

Arene korostaa, että mahdollisissa korkeakoulujen välisissä omistusjärjestelyissä varmistetaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön eläketurvan säilyminen.

Uudistukset tulee toteuttaa ilman, että omistusjärjestelyistä ja henkilöstön lisäeläkkeistä aiheutuu ammattikorkeakouluosakeyhtiöille lisäkustannuksia. Lakimuutos antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden säilyttää henkilöstönsä eläketurva Kevassa vuoteen 2025 saakka riippumatta ammattikorkeakouluosakeyhtiön mahdollisista omistusmuutoksista.

Arene pitää lakimuutosta välttämättömänä ja korkeakoulujen yhteistyörakenteita mahdollistavana tekijänä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>