Lausunto: Kestävän kasvun ohjelman perustana osaaminen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene korostaa eduskunnan valiokunnille antamassaan lausunnossa, että Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteiden 2–6 toteutumiseen vaikutetaan osaamista, koulutusta ja TKI-toimintaa käsittelevän ensimmäisen painopisteen toimin. Arenen mukaan EU:n elpymisrahoituksen käyttöä koskevassa selonteossa tulisi esitettyä selkeämmin huomioida osaamisen ja innovaatioiden yhteys painopisteiden 2–6 tavoitteisiin.

Lue lisää

Arenen lausunto valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma >>

Lausuntoa päivitetty 21.1.2021 klo 11.22.