Lausunto korkeakoulukeksintölaista

2364
tki

Arene esittää, että korkeakoulukeksintölakia sovellettaisiin muihinkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksiin kuin vain Suomessa patentilla suojattaviin keksintöihin.

Lisäksi Arene esittää, että korkeakoulut sisällytettäisiin työsuhdekeksintölakiin. Ammattikorkeakoulujen TKI on lähtökohtaisesti työelämän tarpeista lähtevää kehittämistä ja soveltavaa tutkimusta, jota tehdään kumppaneiden kanssa. Laissa tulisi huomioida paremmin nämä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ominaispiirteet.

Arenen lausunto >>