Esitys laiksi kliinisistä lääketutkimuksista

Arene lausui sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavaa:

  • muun kuin kliinisen lääketutkimuksen tutkimuksesta vastaavalta henkilöltä edellytetään vastaisuudessakin soveltuvaa ammatillista ja tieteellistä pätevyyttä, ei välttämättä lääkärin tai hammaslääkärin pätevyyttä
  • ammattikorkeakouluilta ei jatkossakaan perittäisi maksua eettisen toimikunnan lausunnoista.

Arenen lausunto (pdf)