Opinto- ja tutkintorekisterilain uudistaminen

Arene pitää lakiesityksen tavoitteita kannatettavina. Samalla Arene tunnistaa lain valmistelun hankaluuden, kun kansallista tietosuojalakia ei ole vielä säädetty. Tämä näkyi myös Tietosuojavaltuutetun toimiston antamasta lausunnosta lakiluonnoksesta.

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittää korkeakouluyhteistyön ammatillisen koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää yhteistyötä myös korkeakoulujen ohjauksella. Tämä mahdollistaa, että opiskelija korkeakouluopinnoissa hankkii osaamista, joka tunnustetaan osaksi ammatillisessa tutkinnossa vaadittavaa osaamista.

Arenen lausunto (pdf) >>