Seutukaupunkiohjelman valmistelu

2041

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Ammattikorkeakoulut tarjoavat valtakunnallisen koulutusverkon, joka tavoittaa myös seutukaupungit. Toiminnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää, että perusrahoitus kääntyy leikkausten jälkeen kasvu-uralle
  • Ammattikorkeakoulut ovat digitalisoimassa toimintaansa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia
    osallistua koulutukseen paikasta ja ajasta riippumatta.
  • Jatkuvaan oppimiseen työuran aikana ammattikorkeakoulut tarjoavat vahvoina aikuiskouluttajina eritasoisia tutkintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja muuta osaamisen kehittämistä myös kasvupalveluina.
  • Korkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä helpotetaan pääsyä jatko-opintoihin ja tuetaan paikallisten oppilaitosten tuloksellista toimintaa.
  • Soveltavalla TKI-toiminnalla ammattikorkeakoulut tukevat erityisesti PK-yritysten kehittymistä. Tämän vahvistamiseksi Suomessa tarvitaan soveltavan TKI-työn oma rahoitusinstrumentti.

Arenen lausunto (pdf)